Informació sectorial i econòmica PUBLICACIÓ del Conveni de la Indústria Siderometal·lúrgica per als anys 2013 – 2015

PUBLICACIÓ del Conveni de la Indústria Siderometal·lúrgica per als anys 2013 – 2015

Ens complau recordar-vos que les taules salarials  del   Conveni  Col·lectiu  per a  la  Indústria Siderometal·lúrgica  de la Província de Barcelona, vigents per aquest any 2015, son les publicades al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona  (BOPB del dia 29 de maig de 2014), s’adjunten les referides taules salarials.