Informació sectorial i econòmica El teu delegat a l’exterior

El teu delegat a l’exterior

La participació en un Grup del Teu Delegat permet a les empreses participants ( de 3 a 5 empreses) accelerar, amb una despesa reduïda, la seva introducció en un mercat objectiu. Per a fer-ho, compten amb un professional resident en el país de destí, que treballa per a totes les empreses del grup.

És per això, que des de Plametall estem creant una xarxa de delegats als principals mercats objectiu a l’ exterior, que ofereixen a les empreses excel·lents oportunitats de negoci, ja que el delegat coneix el mercat i té experiència comercial, és nadiu del país, i es dedica en exclusiva a la venda i promoció dels productes i/o serveis de les empreses inscrites.

Continuar llegint …