Informació Internacionalització Programa d’Externalització del Departament d’Exportació “ÈXIT EMPRESES”

Programa d’Externalització del Departament d’Exportació “ÈXIT EMPRESES”

Programa adreçat a : 

– Empreses que volen començar a exportar i no tenen els recursos humans ni els coneixements adients.

–  Empreses que  ja han començat a exportar però volen desenvolupar les seves exportacions en un o diversos mercats exteriors.

–  Empreses que ja exporten de forma substancial però a les que manquen recursos humans i lingüístics per obrir determinats mercats exteriors.

Consulteu la circular.

Podeu formalitzar la vostra inscripció clicant aquí.