Informació Internacionalització 1 nov’14: Missió comercial als Estats Units

1 nov’14: Missió comercial als Estats Units

Ens plau adjuntar convocatòria de la Missió comercial als Estats Units, que organitzada pel Departament de Promoció Internacional, pretèn ajudar a les empreses associades en la seva introducció en el mercat d’aquest país. La missió es portarà a terme de l’1 al 6 de novembre de 2014. Acció pagarà un ajut a les empreses als 60 dies sempre i quan les empreses compleixin amb la normativa i aportin la documentació sol·licitada en els terminis establerts.