UEM 16 de juny : Sessió informativa sobre la nova norma UNE 1090 per a estructures metàl·liques

16 de juny : Sessió informativa sobre la nova norma UNE 1090 per a estructures metàl·liques

A partir del proper mes de juliol de 2014 entra en vigor la Norma Europea EN 1090, aplicable a tots els fabricants d’estructures metàl·liques d’acer o alumini.

Aquesta norma és de compliment obligat per aconseguir el Marcatge CE, d’acord amb el Reglament Europeu de Productes de la Construcció (UE) 305/2011, necessari per poder comercialitzar a nivell Europeu els materials de la construcció.

La certificació EN 1090 :

–       Permet comercialitzar els productes a nivell Europeu

–       Redueix al mínim el risc de responsabilitat civil i legal

–       Proporciona un avantatge competitiu a nivell europeu ja que s’està complint amb els requisits imposats per estructures d’alumini i acer a partir de mitjans de 2012

–       Augmenta la confiança del seus clients en la qualitat i la seguretat de les estructures

La Unió Empresarial Metal·lúrgica amb la col·laboració de TÜV Rheinland, que actua com a Organisme de Control Autoritzat i Entitat de Certificació de Sistemes i Productes, han organitzat una jornada informativa per tractar tots els aspectes relacionats amb la nova norma.

Data: 16 de juny de 2014

Hora: 18.00 h.

Lloc: Cecot –c. Sant Pau, 6 – Terrassa

 L’assistència és gratuïta

INSCRIPCIÓ :  cumplimentar el FORMULARI 

 

 PROGRAMA

17:45-18:00 h  Acreditació d’assistents

18:00-18:10 h Presentació Jornada :  Sr. Victor Peiró, assessor en organització d’empreses de Cecot

18:10-18:20 h Presentació de TÜV Rheinland :  Sr. Ramón Moya, Responsable comercial TÜV Rheinland

18:20-19:00 h La Directiva Europea de Productes de Construcció i el Marcatge CE d’estructures metàl·liques: Norma EN 1090-1 : Sr. Carlos Gaudes Villarroya,  Responsable Desenvolupament Negoci Edificació TÜV Rheinland

19:30 h Fi de la sessió