Informació sectorial i econòmica Baròmetre Egarsat d’absentisme al sector del Metall

Baròmetre Egarsat d’absentisme al sector del Metall

Donant continuïtat a la prova pilot que vam encetar a la tardor i aprofitant l’inici de l’any, ens plau fer-vos arribar el qüestionari que compararà l’absentisme de la vostra empresa durant el 2013, en relació amb el sector.

Per facilitar-vos la complementació, s’ha introduït al inici de l’enquesta, un model complimentat que esperem us serveixi d’exemple. El termini de recollida de dades és fins el 28 de febrer.