Informació sectorial i econòmica Estat de la situació de la negociació col·lectiva en el sector del metall

Estat de la situació de la negociació col·lectiva en el sector del metall

Com vostè ja coneix la negociació dels convenis col•lectius provincials, tant d’Indústria com de Comerç del Metall, està articulada sobre la base d’unes taules negociadores integrades per dos sindicats, CC.OO i UGT i la patronal provincial sectorial més representativa, la Unió Patronal Metal•lúrgica (UPM), i dins la representació d’UPM, la Unió Empresarial Metal•lúrgica – UEM hi té presència activa tant com a integrant de les meses negociadores, en qualitat d’empresaris, com dins la comissió d’assessors.

Situació actual: El Conveni del Comerç del metall que va finalitzar la seva vigència a finals del 2011, ha estat signat al mes de febrer d’enguany i actualment ja publicat, amb una vigència de 2 anys (2012-2013); manteniment de la jornada laboral, uns augments salarials del 0,5% al 2012 i de l’1% al 2013 i l’eliminació de tota referència a revisions salarials en concepte de variacions d’IPC, acords que considerem molt favorables

Conveni per a la Indústria Siderometal•lúrgica de Catalunya. Està constituïda la comissió negociadora d’un nou conveni d’àmbit català. L’inici de les negociacions va ser a finals del 2012 i continuaran les negociacions en paral•lel amb el provincial.

Conveni per a la Indústria Siderometal•lúrgica de la Província de Barcelona: El darrer conveni signat a nivell provincial va tenir vigència el anys 2007 a 2012, va ser denunciat i es va constituir la mesa negociadora integrada també pels sindicats CCOO, UGT i la Unió Patronal Metal•lúrgica i té el procés negociador en marxa.

Tots som conscients de que el resultat de les negociacions d’aquests convenis són cabdals i que cal aconseguir un marc d’estabilitat i d’ajustos que ens permeti guanyar competitivitat. Per aquest motiu la representació empresarial, dins del procés negociador endegat, ha volgut conèixer prèviament l’opinió de les empreses i de les diverses associacions sectorials i territorials metal•lúrgiques i tenir ben clar el full de ruta a seguir prenent-se el temps necessari entre sessió negociadora i sessió negociadora.

En aquest entorn de forma extemporània i sense donar compliment als requisits legals, l’organització intersectorial PIMEC ha demanat incorporar-se a les meses de negociació dels dos convenis d’indústria, petició desafortunada que ha afegit momentàniament un cert element de confusió i que ha estat aprofitada pels sindicats per forçar el ritme de la negociació i trencar l’estratègia negociadora empresarial.

Des de la UEM volem deixar clar que des de fa més de 50 anys estem defensant en les meses de negociació els interessos de les empreses del sector i en representació de les empreses associades i que qualsevol organització no prou representativa dins del metall, que busqui incrementar artificialment aquesta representació no fa més que afegir un element de confusió en uns moments en que cal tenir el cap clar i els objectius ben fixats.

Si desitja ampliar el contingut d’aquesta informació o fer-nos arribar qualsevol suggeriment en relació a la negociació col•lectiva, tant el nostre departament laboral com la direcció general resten a la seva disposició.