Ofertes i demandes industrials Ofertes i demandes industrials nº 741

Ofertes i demandes industrials nº 741

741) Empresa associada ubicada a Sabadell, amb l’objectiu d’internalitzar alguns processos, cerca empreses que realitzin els següents treballs:

 – Tall xapa per làser i/o punxonat amb programació CNC per a xapa d’espessors d’entre 1 mm. i 5 mm.

 – Plegat de les peces obtingudes pel procés de tall amb programació CNC per a la xapa d’espessors d’entre 1 mm. i 5 mm.

 – Mesura de les peces:

Longitut de fins a 3 m. en algunes peces a 3,3o m.

Amplada de fins a 2,20 m. En algunes peces a 2,60 m.

Espessors de les peces: 1 mm., 2 mm., 1’5 mm., 3 mm., 3’5 mm., 4 mm. i en algun cas 5 mm.

Les persones interessades poden posar-se en contacte amb Sra. Neus Galí al telèfon 93 7361105 ó bé per e-mail info@uemetall.cat