Ofertes i demandes industrials Ofertes i demandes industrials nº 734

Ofertes i demandes industrials nº 734

734) Empresa associada s’ofereix per realitzar:

  • Prototips: disposa de la tecnologia i els mitjans més idonis.
  • Planxisteria industrial: amb la maquinària més adequada per a cada
  • treball.
  • Estampació metàl·lica: gran experiència en peces estampades.
  • Matrius i utillatge: taller propi.
  • Soldadura: soldadura TIG, MIG i per punts.
  • Muntatge de conjunts: secció pròpia d’acabament de conjunts.

Les persones interessades poden posar-se en contacte amb Sra. Neus Galí al telèfon 93 7361105 ó bé per e-mail info@uemetall.cat