Ofertes i demandes industrials Ofertes i demandes industrials nº 722

Ofertes i demandes industrials nº 722

Empresa associada està interessada en comprar la següent maquinària:

– Rugosímetre portàtil per verificar superfícies en ambients de producció, en bon estat de funcionament.

Les persones interessades poden posar-se en contacte amb Sra. Neus Galí al telèfon 93 7361105 ó bé per e-mail info@uemetall.cat