Informació sectorial i econòmica Cimera de la Indústria. Madrid 20 de novembre 2012