Ofertes i demandes industrials Ofertes i demandes industrials nº 700

Ofertes i demandes industrials nº 700

700) Empresa associada, fabricant de contenidors metàl·lics, ofereix els seus serveis de pintura i zincat.

 ⇒  Pintura. Pintura en pols, epoxi – polièster i polièster. Disposen d’un gàlib de 2.500 mm d’alçada per 1.400 mm d’amplada, amb una longitud de la peça al voltant de 3.500 mm, en funció de l’amplada.

 ⇒  Zincat. Dimensions dels banys molt generoses (1.250 mm d’amplada per 3.800 mm i 1.700 mm de profunditat). Apliquen passivats en blau i groc. Al final del cicle realitzen un tractament de segellat que augmenta considerablement la qualitat de recobriment i retarda l’aparició de la corrosió.

Les persones interessades poden posar-se en contacte amb Sra. Neus Galí al telèfon 93 7361105 ó bé per e-mail gremimetall@cecot.org