Informació sectorial i econòmica Enquesta Metall Català – Evolució de les empreses del Metall a Catalunya 2011-2012

Enquesta Metall Català – Evolució de les empreses del Metall a Catalunya 2011-2012

En l’actual entorn econòmic, creiem necessari fer un seguiment continuat del sector del metall català, i saber quina és la situació actual de les empreses i quins són els problemes als que han de fer front, com a mitjà per seguir desenvolupant iniciatives d’actuació.

Per aquesta raó, la Unió Metal·lúrgica de Catalunya i la Unió Empresarial Metal·lúrgica us demanen la vostra col·laboració responent a l’enquesta que us adjuntem.

L’enquesta consta de 7 preguntes, que podreu respondre en pocs minuts però que serà de gran utilitat per a tots.