Informació Internacionalització Grup d’internacionalització a la Xina

Grup d’internacionalització a la Xina

GRUP D’INTERNACIONALITZACIÓ A LA XINA
ELS GRUPS D’INTERNACIONALITZACIÓ (G.I)

Els Grups d’Internacionalització (G.I.) són una agrupació temporal d’empreses amb la finalitat de potenciar la internacionalització conjunta dels seus productes en un mercat objectiu mitjançant l’actuació d’un gerent d’exportació ubicat al destí escollit i sota la tutela d’una entitat promotora.

Els avantatges dels G.I. són que les empreses compten amb un gerent especialitzat i resident en el mercat objectiu i els costos generats per les seves funcions són despeses repartides entre totes les empreses del grup, a més de ser subvencionades amb un ajut del 50% que sol·licitem a ACC1Ó.

Aquestes actuacions tenen els següents objectius:

 • Fomentar la penetració comercial conjunta
 • Crear sistemes de producció multinacional
 • Implementar millores en els processos de negoci (subministrament, assistència tècnica, manteniment, etc.)

MERCAT ESCOLLIT: XINA
Des de l’inici del procés de reforma i obertura al 1978, Xina ha viscut una transformació econòmica de la societat i dels patrons de consum, factors que s’han vist accelerats arrel de la incorporació de Xina a la Organització Mundial del Comerç l’any 2001.
Xina segueix guanyant pes en l’activitat econòmica mundial i el FMI ha previst un creixement per aquest país del 9’6% durant el 2011. Aquest fet, juntament amb els reduïts costos de producció, una abundant mà d’obra cada vegada més qualificada, l’augment de la qualitat en molts sistemes de producció, l’emergent classe urbana amb un alt poder adquisitiu i la creixent urbanització de la població, són alguns dels elements claus per a que les empreses estrangeres es plantegin la seva internacionalització cap el mercat xinès.
REQUISITS DELS GRUPS
 • Durada del programa: 12 mesos.
 • Número empreses integrants: mínim de 3 empreses – màxim de 8 empreses.
 • Permanència mínima de les empreses: 12 mesos. Les baixes o canvis d’empreses hauran de ser aprovats per ACC1Ó i per unanimitat del grup.
 • Documentació requerida: Conveni de Col·laboració entre les empreses i l’entitat promotora + contracte mercantil entre les empreses i el gerent del grup.
 • Condició: no pot existir cap relació accionarial entre les empreses ni l’entitat.
 • Subvenció màxima: el projecte no podrà rebre ajut més de dues vegades.
A QUI VA DIRIGIT

Aquesta iniciativa va adreçada a empreses catalanes que tinguin com a objectiu introduir-se en el mercat xinès, ja sigui per vendre els seus productes (via agents, distribuïdors locals, agents comercials o amb estructura pròpia), com per a cercar socis o implantar-s’hi industrialment.

La filosofia del grup es basa en obtenir un projecte de col·laboració comú a totes les empreses descartant accions que aportin un benefici individual per a cada empresa.

DESPESES SUBVENCIONABLES
 • Despeses facturades pel gerent del grup a les empreses en concepte de sou i viatges (50%). (Sou del gerent + desplaçaments i allotjaments interns del gerent a Xina + desplaçaments i allotjaments del gerent pels viatges Xina – Catalunya – Xina).
 • Viatges a Xina d’un representant de cadascuna de les empreses (Bosses de viatge).(Desplaçaments i allotjaments).
 • Viatges dels compradors potencials xinesos a Catalunya (Bosses de viatge).(Desplaçaments i allotjaments).
 • Material de promoció conjunta (50%).(Catàlegs, web o material promocional per al conjunt d’empreses).
 • Exposició conjunta de productes en fires celebrades a Xina (50%).
PRESSUPOST
A continuació detallem un exemple dels costos de participació en un grup format per 5 empreses, així com les subvencions corresponents:
Concepte
Despeses subvencionables
Subvenció d’ACC1Ó
Cost total per empresa sense la subvenció
Cost final per empresa amb la subvenció
Despeses del gerent (sou i viatges)
40.000,00 €
20.000,00 €
8.000,00 €
4.000,00 €
Viatges de les empreses a Xina*
11.900,00 €
11.900,00 €
2.380,00 €
2.380,00 €
Viatges de compradors xinesos
2.380,00 €
2.380,00 €
476,00 €
476,00 €
Material de promoció conjunt
2.500,00 €
1.250,00 €
500,00 €
250,00 €
Exposició en fires a Xina
3.220,00 €
1.610,00 €
644,00 €
322,00 €
TOTAL
60.000,00 €
37.140,00 €
12.000,00 €
7.428,00 €
*Cada viatge se subvencionarà mitjançant la concessió d’una bossa de viatge que consistirà en un ajut del 100% per la despesa justificada amb un màxim establert per allotjament de 330,55 € i per desplaçament de 859,45 €. En aquest cas, s’ha calculat una mitjana de 2 viatges a Xina per cada empresa i 2 viatges totals de potencials compradors xinesos.
INSCRIPCIONS

Inscripcions a través de l’URL:

Les empreses finalment seleccionades hauran d’abonar 375€ en concepte de despeses de participació.

Restem a la vostra disposició per a qualsevol informació complementària.

SERVEI D’ASSESSORAMENT DE COMERÇ EXTERIOR – SECTOR METALL
Sr. Josep M. Campanera i Sra. Victòria Gonzàlez
cexteriormetall@cecot.org
Telf. 93 736 60 06