Informació Internacionalització Creació d’un grup d’exportació en destí pel mercat de Rússia

Creació d’un grup d’exportació en destí pel mercat de Rússia

CREACIÓ D’UN GRUP D’EXPORTACIÓ EN DESTÍ
PEL MERCAT DE RÚSSIA

PER QUÈ RÚSSIA?

Rússia, amb 142 milions d’habitants, és geogràficament el país més gran del món. La immensa riquesa en recursos naturals i humans, la importància de la seva economia i les enormes possibilitats de desenvolupament han portat a la seva inclusió entre els quatre grans països emergents (BRIC), al costat de Brasil, la Xina i l’Índia, tot i que, juntament amb sectors amb un alt nivell tecnològic i científic, hi conviuen d’altres que s’han quedat clarament obsolets.

Les matèries primeres i recursos energètics del país són ingents. Al costat de la riquesa forestal, or, diamants, metalls rars, urani, coure i molts altres minerals, en destaquen les reserves de petroli i gas, que constitueixen la font més important de les exportacions russes i de l’entrada de divises en la seva economia. Rússia és el major productor i exportador de gas natural, amb un terç de les reserves mundials.

L’impacte de la crisi internacional va arribar a Rússia a mitjans del 2008, després d’un creixement mitjà del PIB en el període 1999-2007 del 7%. Ja al 2010 la millora va ser notòria, registrant un augment del PIB del 4%, acompanyat d’una reducció del dèficit pressupostari i un auge de la inversió. El Govern va mantenir en tot cas algunes de les mesures preses el 2009 i va introduir un pla de noves mesures anticrisi. El creixement es manté durant el present any, en què el sector exterior registra un notable superàvit per compte corrent, encara que les importacions estan creixent a un ritme molt superior a les exportacions.

QUINS SECTORS SÓN DE MÉS INTERÈS?

MAQUINÀRIA I EQUIPS. Els sectors principals són: la maquinària per a la indústria alimentària, tèxtil i tractament de la fusta.

ENERGIA. Aquest sector concentra un elevat percentatge de la inversió. Està previst augmentar-ne la capacitat extractiva i de distribució.

INFRAESTRUCTURES. Les més interessants són les de transport.

A QUI VA DIRIGIT EL GRUP D’EXPORTACIÓ EN DESTÍ?

Aquesta iniciativa va adreçada a empreses catalanes que tinguin com a objectiu introduir-se en el mercat rus, tant sigui per vendre els seus productes (via agents, distribuïdors locals o amb estructura pròpia), com per a cercar socis o implantar-se industrialment.

AVANTATGES DE PERTÀNYER A UN GRUP D’ EXPORTACIÓ EN DESTÍ

La participació en un Grup d’Exportació en Destí (G.E.D) permet a les empreses participants (de 4 a 8 empreses) accelerar, amb una despesa reduïda, la seva introducció en un mercat objectiu. Per a fer-ho, compten amb un professional resident en el país de destí, que treballa per a totes les empreses del grup. Les despeses que es generen són compartides i, a més a més, es sol·licitarà a ACC1Ó un ajut del 50% per les despeses subvencionables.

En el cas del Grup d’Exportació en Destí a RÚSSIA que s’està creant, es comptarà amb la perícia d’un professional amb experiència en la introducció d’empreses espanyoles en el mercat rus.

És per això que creiem que aquesta acció és d’interès per a les empreses que vulguin consolidar la seva presència en el mercat de Rússia, gaudint dels serveis d’un bon professional introduït en el mercat i amb unes despeses reduïdes.

INSCRIPCIÓ I INFORMACIÓ

Inscripcions a traves de l’URL:

Per a qualsevol dubte que us pugui sorgir contacteu amb l’assessor:

SERVEI D’ASSESSORAMENT DE COMERÇ EXTERIOR – SECTOR METALL
Sr. Josep M. Campanera i Sra. Victòria Gonzàlez
cexteriormetall@cecot.org
Telf. 93 736 60 06