Informació sectorial i econòmica Sessió de treball Fabricació d’Alt Rendiment

Sessió de treball Fabricació d’Alt Rendiment

Benvolgut, benvolguda,

Ens complau convidar-vos a participar en l’elaboració de l’Agenda Estratègica del Sector Manufacturer a Catalunya que des del Grup Factories del Futur s’està duent a terme. L’objectiu és promoure l’activitat i presència catalana en totes les iniciatives públiques que tinguin com a finalitat la recerca i desenvolupament en l’àmbit de la manufactura en general. Així s’assegurarà que les administracions públiques tinguin present la realitat i les necessitats del teixit industrial a Catalunya en els propers anys.

Aglutinar les indústries, els centres de recerca i les agrupacions empresarials permetrà influir en les prioritats de línies de finançament a nivell català, nacional i, sobretot, europeu. També ens permetrà donar millor i major imatge del nostre sector, fomentar la coneixença i cooperació entre tots, i finalment defensar interessos comuns.

S’ha seguit la recomanació de la Comissió Europea i s’ha establert quatre àmbits tecnològics prioritaris de treball que són Fabricació Sostenible, Fabricació Intel·ligent, Fabricació d’Alt Rendiment i Nous Materials per Fabricació. En tots els casos el focus d’interès és la pròpia fàbrica, sense considerar inicialment els productes i processos que en ella s’hi produeixin. Considerant que la vostra activitat empresarial cau directa o indirectament en la temàtica que ens ocupa, us convidem a participar en la propera sessió de treball (programa i inscripció).

Estem convençuts que individualment en traureu rendiment, coneixent i compartint experiències dins de l’àmbit de la producció industrial. I sens dubte que la vostra aportació serà rellevant i beneficiosa per tot el teixit industrial català. Si ja heu participat a sessions anteriors, heu de saber que hem procurat posar en pràctica les suggerències que ens feu arribar en aquesta propera Sessió de Fabricació d’Alt Rendiment.

En aquesta sessió es tractaran temes relacionats amb la Fabricació d’Alt Rendiment. En el context europeu de recerca, entenem la Fabricació d’Alt Rendiment com l’àmbit de la fabricació orientat a maximitzar el resultat obtingut pels sistemes productius. En efecte, el clima econòmic actual està afectant immensament a la realització de noves inversions en matèria industrial a totes les empreses, i de manera particular a les PIMEs. Per tant, ara més que mai, es fa necessari que els sistemes productius siguin suficientment flexibles, robustos, fiables i eficients, permetent l’assoliment del retorn de la inversió produït.

Aquests requeriments no es poden obtenir únicament amb tecnologia avançada: cal que l’optimització provingui de la combinació entre equipament productiu, recursos IT i el factor humà, que esdevé clau.

El proper dia 20 de maig, abordarem explícitament les necessitats en el marc de:

– Sistemes de fabricació altament flexibles (adaptatius, reconfigurables, “plug and produce”,…)
– Sistemes d’alta precisió per a micro-fabricació
– Eines de planificació, re-planificació i simulació de processos
– Fabricació “Zero defectes”