Informació sectorial i econòmica Sessió de treball sobre Fabricació Sostenible

Sessió de treball sobre Fabricació Sostenible

Benvolgut senyor, benvolguda senyora,

Ens complau convidar-vos a participar en l’elaboració de l’Agenda Estratègica del Sector Manufacturer a Catalunya que des del Grup Factories del Futur s’està duent a terme. L’objectiu és promoure l’activitat i presència catalana en totes les iniciatives públiques que tinguin com a finalitat la recerca i desenvolupament en l’àmbit de la manufactura en general. Amb això s’espera assegurar que les administracions públiques tinguin present la realitat i les necessitats del teixit industrial a Catalunya en els propers anys.

Aglutinar les indústries, els centres de recerca i les agrupacions empresarials permetrà influir en les prioritats de línies de finançament a nivell català, nacional i, sobretot, europeu. També permetrà donar millor i major imatge del sector de metall, fomentar la coneixença i cooperació entre tots, i finalment defensar interessos comuns.

S’ha seguit la recomanació de la Comissió Europea i s’ha establert quatre àmbits tecnològics prioritaris de treball, que són Fabricació Sostenible, Fabricació Intel·ligent, Fabricació d’Alt Rendiment i Nous Materials per Fabricació. En tots els casos es posa el centre d’atenció en la pròpia fàbrica, sense considerar inicialment els productes i processos que en ella s’hi produeixin.

Per tal de recollir totes les necessitats i contrastar-les entre elles, està previst celebrar una sessió de treball per a cadascun dels àmbits durant el primer semestre d’aquest 2011. Considerant que la vostra activitat empresarial cau directa o indirectament en la temàtica prevista, us convidem a participar en la propera sessió de treball (programa i inscripció) en la que es tractaran exclusivament temes relacionats amb la Fabricació Sostenible, entenent aquesta com la producció que engloba tres conceptes diferenciats: ecològic, econòmic i social. Des del punt de vista ecològic, es busca desenvolupar fàbriques més eficients a nivell energètic, on es vegin reduïdes les emissions contaminants i el material de rebuig gairebé a zero. Es tracta de trobar noves alternatives de fabricació que assegurin processos de producció productius però amb un impacte mediambiental mínim, nous materials i/o recursos més ecològics i noves tecnologies amb capacitat per processar, reciclar i reutilitzar materials i energia.

A nivell econòmic, es busca desenvolupar noves metodologies, màquines, eines i sistemes productius que augmentin la vida i l’eficiència energètica dels equips de producció, així com la seva fiabilitat i resistència reduint al mínim el consum d’energia, el desgast i la corrosió. De manera general, desenvolupar una estratègia enfocada a assolir processos més flexibles, econòmics, integrats i relacionats amb l’avaluació ambiental.

I per acabar, el concepte social té com a objectiu principal augmentar la interacció entre els processos de fabricació, la maquinària i els treballadors per aconseguir fàbriques productives i al mateix temps estimulants pels treballadors, on s’impulsi el flux de coneixement, informació i idees.