Informació sectorial i econòmica Programa de Mesures immediates de suport al sector de l’automoció de Catalunya